Ziekte en vakantie

Ziekte en vakantie

De vakantie staat voor u en uw werknemers weer voor de deur! Dat is waarom we u graag informeren over belangrijke onderwerpen als ziekte tijdens vakantie of jullie collectieve bedrijfssluiting!

Uw werknemer is ziek tijdens de collectieve bedrijfssluiting: wat dan?
Normaliter meldt uw werknemer zich ziek bij u als werkgever. Uiteraard kan uw werknemer ook ziek worden wanneer het bedrijf gesloten is. Wanneer er geen collega’s beschikbaar zijn om eventuele ziekmeldingen in die periode aan te nemen, kan uw werknemer zich ook direct bij ons ziekmelden.

Het is belangrijk dat u als werkgever uw werknemers hierover informeert, zodat vanaf de eerste ziektedag de juiste stappen gezet worden en discussies achteraf worden voorkomen.

Wanneer uw bedrijf deze zomer sluit, ontvangen wij hierover graag bericht. Heeft u nog verdere vragen hierover? Wij informeren u graag nader!

Hieronder schetsen we nog enkele situaties waar u tegenaan kunt lopen bij ziekmeldingen tijdens de vakantieperiode:

Mag uw zieke werknemer vakantie opnemen tijdens zijn ziekte of re-integratie?
Ook als uw werknemer ziek is, mag hij of zij op vakantie en neemt hij daarvoor in principe vakantieverlof op.De wetgeving zorgt er voor dat werknemers die langdurig ziek zijn recht houden op hetzelfde aantal vakantiedagen als niet-zieke werknemers. Daarnaast wordt uw werknemer bij het opnemen van vakantieverlof in deze periode vrijgesteld van re-integratieverplichtingen, zodat hij/zij ook echt tot rust kan komen tijdens de vakantie. Een ander voordeel is dat zij (wanneer het loon bijvoorbeeld gekort wordt vanwege langdurige ziekte) volledig loon over deze periode ontvangen.

Let op:

  • Het is belangrijk dat werknemer en werkgever vooraf afspraken maken over de opname van vakantiedagen. De werknemer moet namelijk officieel instemmen met het afschrijven van vakantiedagen tijdens ziekte.
  • Wanneer er twijfel is of de vakantieplannen nadelig kunnen zijn voor het herstel, kan de bedrijfsarts hierin op verzoek van de werkgever adviseren.
  • Als een werknemer gedeeltelijk werkt en vakantie opneemt, dan staat daar tegenover dat de werknemer volledig vakantiedagen opneemt (en dus niet alleen over de gewerkte tijd). In dat geval wordt 100 % van het loon betaald.
  • Als de werknemer zo ziek is dat hij of zij niet kán re-integreren of redelijkerwijs kan genieten van zijn vakantie, dan hoeft uw werknemer ook niet in te stemmen met het afschrijven van vakantiedagen. Genoemde redenen zijn echter niet per definitie een reden om geen verlof op te nemen.

U mag als werkgever alleen vakantiedagen inhouden tijdens de ziekte van de werknemer mét toestemming van de werknemer. Ook zonder toestemming kan dit mogelijk zijn. Check hiervoor goed de afspraken in het van toepassing zijnde CAO, de arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement.

Uw werknemer heeft vakantie en wordt ziek..

  • Uw werknemer meldt zich zo snel mogelijk ziek op de gebruikelijke manier bij de werkgever.
  • Afhankelijk van de afspraken binnen het bedrijf is een doktersverklaring nodig. Een doktersverklaring kan handig zijn om discussie achteraf te voorkomen of om voor te leggen aan de bedrijfsarts bij thuiskomst. In deze verklaring moet in ieder geval staan wat uw werknemer mankeert en wat het advies van de dokter is.
  • Zorg dat u als werkgever of wij als arbodienst uw werknemer kunnen bereiken.

De dagen waarop uw werknemer tijdens de vakantie ziek was, zijn meestal geen vakantiedagen. Tenzij.. uw werknemer zelf toestemming heeft gegeven om de ziektedagen af te schrijven van de vakantiedagen óf hierover afspraken staan in de CAO, arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement.

Uw werknemer wordt ziek tijdens de vakantie, maar herstelt ook weer..

  • Uw werknemer geeft de betermelding zo snel mogelijk door aan de werkgever of bij een bedrijfssluiting aan ons.
Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten