PMO-dagen

inc. Gezond werken organiseert PMO-dagen!

“Voorkomen is beter dan genezen”

Vitaliteit en een goede gezondheid is van groot belang voor de productiviteit van uw medewerkers. Daarnaast is voorkomen beter dan genezen! Met een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) wordt de gezondheid en leefstijl van uw medewerker in kaart gebracht en is er aandacht voor eventuele gezondheidsrisico’s die van invloed zijn op het werkvermogen.

Een goed PMO leidt tot gezondere medewerkers, minder verzuim en minder risico op langdurige arbeidsongeschiktheid. Zo kan een PMO tot grote kostenbesparing leiden!

Het is niet alleen bedoeld voor de individuele werkende mens, maar kan uw organisatie ook een beeld geven van de gezondheid van- en de risico's op afdelings- of bedrijfsniveau. Met deze informatie kunt u, zo nodig, voor deze groepen een passende interventie inzetten om gezondheid en inzetbaarheid te vergroten.

Hoe werkt een PMO?
De basis van het PMO bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een gesprek met een arts over de gezondheidssituatie en de werkbeleving van uw medewerker. De medewerker krijgt direct adviezen mee om ook in de toekomst gezond en met plezier te kunnen blijven werken bij uw organisatie. Het is tevens mogelijk het PMO uit te breiden met een vragenlijst vooraf, waarin meer ruimte is voor de werkbeleving en de psychosociale arbeidsfactoren.

De medewerker ontvangt dan binnen 3 weken een persoonlijk verslag van de uitkomsten van zijn of haar PMO. In het verslag staat vermeld hoe het is gesteld met de gezondheidstoestand en omvat gerichte adviezen en aanbevelingen om de gezondheid te bevorderen.

Voordelen PMO-dag
Op woensdag 25 september 2024 en donderdag 26 september 2024 organiseert inc. Gezond werken B.V. PMO-dagen. Voor kleinere organisaties is het niet altijd haalbaar een volledige dag of dagdeel te organiseren voor een PMO. Op onze PMO dagen kunt u ook slechts één of enkel medewerker(s) aanmelden, omdat er ook medewerkers van andere organisaties zullen deelnemen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor nieuwe medewerkers, die in dienst zijn gekomen na de uitvoering van uw bedrijfs-PMO.

Graag ontvangen wij uw medewerkers op deze PMO dagen!

Standaard gaan wij uit van een basis PMO. Uiteraard zijn er optioneel aanvullende onderzoeken beschikbaar of kan er gebruik gemaakt worden van diverse vragenlijsten. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met inc. Gezond werken op telefoonnummer 0183 - 216 286 of per mail info@incgezondwerken.nl.

Aanmelden

U kunt uw werknemer(s) aanmelden middels onderstaand aanmeldformulier tot uiterlijk 8 september aanstaande. Bij het veld 'aantal medewerkers' kunt u aangeven hoeveel medewerkers er gaan deelnemen. Graag in het opmerkingenveld aangeven naar welke dag uw voorkeur uitgaat.

We gaan hierbij uit van een minimale deelname van 8 personen (van alle benaderde klanten). Mocht er te weinig animo zijn voor deze open inschrijving, dan zijn we genoodzaakt de aanmeldingen te annuleren en is het mogelijk dat we de deelnemers op een later moment benaderen om aan te sluiten bij een reeds gepland onderzoek later in het jaar. Annulering door ons geschiedt uiterlijk 1 week voor de geplande datum van het onderzoek

Personalia

Organisatie

Contactgegevens

Overige informatie

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten