PAGO en PMO

In de arbeidsomstandighedenwet is vastgesteld dat werkgevers verplicht zijn het PAGO (preventief arbeidsgeneeskundig onderzoek) periodiek aan hun medewerkers aan te bieden. De werknemer mag vervolgens zelf bepalen of hij wil deelnemen aan een dergelijk onderzoek. Een PAGO (preventief arbeidsgeneeskundig onderzoek) is specifiek gericht op het vroegtijdig signaleren en voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van risico’s in het werk.

PMO (preventief medisch onderzoek)

Het is tevens mogelijk om naast de arbeidsgebonden risico’s ook de meer persoonsgebonden risico’s zoals leefstijl en werkvermogen in kaart te brengen. Zo’n uitgebreider onderzoek wordt dan PMO (preventief medisch onderzoek) genoemd.

Uw werknemer ontvangt naar aanleiding van het onderzoek een persoonlijk verslag, waarbij tevens direct adviezen gegeven worden hoe de gezondheid bevorderd kan worden. Daarnaast is het mogelijk een groepsanalyse te maken waarin de werkgever adviezen krijgt over preventieve maatregelen.

De inhoud van het PMO (preventief medisch onderzoek) wordt altijd vooraf met u afgestemd. De adviezen van de Risico Inventarisatie (RI&E) zijn hiervoor in eerste instantie richtinggevend, maar ook aanvulling met specifieke onderzoeken of vragenlijsten behoort tot de mogelijkheden.

Interesse in het aanbieden van een PMO?

Inc. Gezond werken gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden tot het organiseren van een PMO, welke past bij de risico’s binnen uw bedrijf en gezondheidsbeleid. Voor vragen of een vrijblijvende afspraak; vul ons contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Naast een PMO en RI&E bieden wij ook diensten als verzuimbegeleiding, arbeidsdeskundigonderzoek, mediation, trainingen & ergonomisch advies. Bekijk voor een van deze diensten het totaaloverzicht.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten