Mediation

Mediation (bemiddeling bij een arbeidsconflict): In elke relaties kunnen fricties ontstaan, zo ook in arbeidsrelaties. Het is uiteraard altijd goed om ook op die momenten met elkaar in gesprek te blijven over de manier van communiceren of samenwerken. Indien de irritaties echter onoverkomelijk worden en er steeds meer een conflict dreigt te ontstaan is het raadzaam snel een professional in te schakelen, die de betrokken partijen middels mediation (bemiddeling bij een arbeidsconflict) kan begeleiden in een constructief gesprek.

Bemiddeling bij een arbeidsconflict

inc. Gezond Werken kan in een vroeg stadium bemiddelen bij een arbeidsconflict door middel van conflict coaching (of mediation), waarbij partijen inzicht krijgen in hun eigen rol binnen het conflict en nieuwe tools aangereikt krijgen om hun communicatie en samenwerking te verbeteren. Wanneer het arbeidsconflict echter te ver is gevorderd voor dergelijk zelfinzicht, en er mogelijk zelfs een ziekmelding is gevolgd vanwege de door het conflict ontstane spanningen, is mediation is een aangewezen vorm van bemiddeling. Hierbij wordt er een neutrale bemiddelingsdeskundige (de zogenaamde mediator) ingezet om de gesprekken tussen de beide partijen in goede banen de leiden. Dit met als doel om voor beide partijen tot een gezamenlijk gedragen resultaat te komen.

Communicatie verbeteren door mediation

Bij inc. Gezond werken B.V. is de mediation er op gericht om de communicatie tussen de betrokken partijen te verbeteren. Hierbij creëren wij meer wederzijds begrip en zorgen wij voor een omslag van een conflict naar een constructieve oplossing. Zelfs wanneer mocht blijken dat herstel van de (arbeids)relatie niet meer mogelijk is, kunnen wij partijen begeleiden in het afstemmen van de voorwaarden voor een beëindiging van de samenwerking, waarbij partijen elkaar ook daarna toch nog ‘recht in de ogen’ aan kunnen kijken.

Zoals eerder benoemd werkt inc. Gezond werken B.V. onder het motto; ‘beter voorkomen dan genezen’. Dit geldt ook in het geval van mediation. Wij creëren een situatie waarin een mogelijk arbeidsconflict voorkomen wordt. Dit doen wij door in een vroeg stadium in te spelen op de communicatie tussen beide partijen. Voor het inschakelen van een mediator hoeft dus niet altijd sprake te zijn van een arbeidsconflict. Het kan ook bijdrage aan het gehele proces van re-integratie.

Contact met inc. Gezond werken B.V.

Kortom, mediation is een efficiënte en gerichte interventie met als doel een arbeidsrelatie gezond te houden of weer gezond te krijgen.

Bent u geïnteresseerd in de mediation van inc. Gezond werken B.V. of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op via telefoonnummer 0183 - 216 286 of stuur een e-mail naar info@incgezondwerken.nl.

Naast mediation ondersteunen wij u ook bij verzuimbegeleiding, arbeidsdeskundigonderzoek, RI&E, trainingen, medische- en rijbewijs keuringen & ergonomisch advies. Bekijk voor een van deze diensten het totaaloverzicht.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten