Onze andere diensten

Arbeidsomstandighedenspreekuur

Alle werknemers hebben volgens de wet het recht om het spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken. Ze kunnen er terecht met klachten over gezondheid, werk of werkomstandigheden. inc. Gezond werken richt zich erop lichamelijke en geestelijke klachten aan te pakken voordat een werknemer zich ziek meldt. In overleg met de werknemer wordt vervolgens afgesproken hoe het probleem opgelost kan worden. Dit kan zijn door individuele actie of in samenspraak met de werkgever een interventie op de werkvloer.

Vertrouwenspersoon

De arbowet verplicht de werkgever om aandacht te besteden aan de veiligheid, gezondheid en het welzijn van zijn werknemers. Bescherming tegen (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en agressie of geweld op het werk maken deel uit van ‘arbozorg’. De klager moeten kunnen vertrouwen op een serieuze behandeling van zijn/ haar klacht; en vermeende daders moeten er zeker van zijn dat de klacht zorgvuldig zal worden onderzocht. De vertrouwenspersoon heeft een onafhankelijke positie die nodig is om als eerste aanspreekpunt te fungeren voor medewerkers met een klacht over ongeoorloofd gedrag. Taken van de vertrouwenspersoon: 1. advisering en begeleiding, 2. preventie en voorlichting, 3. klachten registratie en rapportage. Het spreekt vanzelf dat verkregen informatie niet zonder toestemming van betrokkenen aan derden gegeven wordt. In uitzonderlijke situaties is de vertrouwenspersoon overigens wel verplicht een misstand te melden.

Werkplekonderzoeken

Soms worden klachten of beperkingen negatief beïnvloed door de werkplek of werkstijl van een werknemer. Het is dan raadzaam zorgvuldig de werksituatie in kaart te brengen. Naast de ergonomische factoren van de werkplek (inrichting en instelling van het meubilair, pc en hulpmiddelen) wordt ook de manier van werken van de werknemer (werkstijl, gedrag) in kaart gebracht. Hieruit volgt een compleet advies gericht op verbetering van alle aspecten van het werken.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten