Verzuimbegeleiding

Verzuimbegeleiding van inc. Gezond werken; inc. Gezond Werken helpt bij de preventie van ziekteverzuim. Arbeidsongeschiktheid en/of ziekteverzuim kan echter niet in alle gevallen voorkomen worden. In dat geval begeleiden wij werkgever en werknemer tijdens deze periode van arbeidsongeschiktheid om tot een passende re-integratie te komen . Wij beschikken over een hoge mate van deskundigheid en betrokkenheid en focussen ons nadrukkelijk op verzuimbegeleiding én preventie. Hierbij zijn korte lijnen en direct persoonlijk contact erg belangrijk. Op deze manier creëren wij zoveel mogelijk duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Voorafgaand en gedurende het proces zorgen wij te allen tijde voor duidelijke afspraken, snelle terugkoppelingen, wederzijds vertrouwen en een open communicatie. Op deze manier zijn wij in staat om bij elk traject maatwerk te leveren. Deze manier van werken wordt door onze klanten zeer gewaardeerd. Wij maken bij de verzuimbegeleiding gebruik van een geavanceerd en gebruiksvriendelijk verzuimregistratiesysteem.

Verzuimadviseur

Als klant van Inc. Gezond Werken krijgt u één aanspreekpunt, namelijk de verzuimadviseur. De verzuimadviseur coördineert en bewaakt alle zorg rondom het ziekteverzuim. Hij of zij verzorgt de verzuimbegeleiding van individuele werknemers wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid en/of re-integratie. Daarbij werkt de verzuimadviseur veel samen met alle betrokkenen, zoals de bedrijfsarts, de afdeling personeelszaken, de direct leidinggevende, directie en de werknemer. U mag van uw verzuimadviseur verwachten dat deze het bedrijf en de daar uitgevoerde werkzaamheden goed kent. Hierdoor kunnen wij snel schakelen, voelt u zich gekend als klant en bent u zeker geen nummer!

Taakdelegatie

De verzuimadviseurs van inc. Gezond werken BV, werken in taakdelegatie van de bedrijfsarts. Deze werkwijze is een van de maatregelen die in de reguliere (curatieve) zorg en ook bij Inc. Gezond werken B.V. gebruikelijk zijn om het werkaanbod doelgericht en op kwalitatief hoogstaand niveau te kunnen realiseren, vooral omdat de aandachtsterreinen zeer gevarieerd zijn.

Het betekent, dat de verzuimadviseur bepaalde taken, zoals een inventarisatie van de situatie of het geven van bepaalde adviezen, overneemt van de bedrijfsarts. Uiteraard blijft de bedrijfsarts eindverantwoordelijk.

Bij inc. Gezond werken zult u, in geval van arbeidsongeschiktheid dus vooral contact hebben met uw verzuimadviseur. Dit gebeurt in de meeste gevallen telefonisch maar ook persoonlijk op locatie van inc. Gezond werken.

U wordt zodoende snel en op persoonlijke- en deskundige wijze geholpen. De verzuimadviseur gaat uiteraard vertrouwelijk om met uw medische gegevens.

Uw recht als werknemer?

Als de medische begeleiding niet wordt uitgevoerd door een geregistreerde bedrijfsarts heeft u als werknemer het recht om de naam van de superviserende bedrijfsarts te vernemen en -indien gewenst- een consult aan te vragen bij deze arts bij bijvoorbeeld specifieke problemen of vraagstukken.

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts werkt in het proces van verzuimbegeleiding nauw samen met de verzuimadviseur. Elke 6 weken evalueert de bedrijfsarts de mate van arbeidsongeschiktheid en maakt hij een sociaal-medische beoordeling van de mogelijkheden en beperkingen voor werkhervatting. Daarnaast heeft hij een controlerende taak op de effectiviteit van de ingezette behandelingen en kan hij uw medewerker ook zelf verwijzen voor aanvullend onderzoek of specifieke behandeling.

Contact met inc. Gezond werken B.V.

Graag komen wij met u in gesprek over de aanpak van ziekteverzuim binnen uw bedrijf en de rol die wij hierin zouden kunnen spelen. Ons doel hierbij is om het bedrijf en alle daarbij betrokken werknemers te versterken. Wilt u meer weten over onze verzuimbegeleiding, andere diensten of een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op.

Naast verzuimbegeleiding kunnen wij u ook van dienst zijn op het gebied van arbeidsdeskundig onderzoek, PMO, RI&E, mediation, trainingen & ergonomisch advies. Bekijk hiervoor het totaaloverzicht.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten