Arbeidsdeskundig onderzoek

Arbeidsdeskundig (AD) onderzoek bij inc. Gezond werken: wij doen er alles aan om werknemers te laten re-integreren in het reguliere werkveld. Op basis van de aanwezige beperkingen wordt onderzocht (door middel van arbeidsdeskundig onderzoek) of het mogelijk is om uw werknemer het werk te laten hervatten; in eerste instantie in de eigen, maar zo nodig ook in een andere functie. Als dat niet het geval is, wordt gekeken of men een functie kan vervullen bij een andere werkgever. Dit alles in het kader van snelle en passende re-integratie.

Re-integratie

Om de kans op werkhervatting zo groot mogelijk te maken en/of te houden, is het in sommige situaties dus wenselijk ook de mogelijkheden voor re-integratie in een andere functie en/of bij een andere werkgever te onderzoeken. Bijvoorbeeld wanneer er langdurig ziekteverzuim plaats vindt en er nog geen zicht is op werkhervatting in de eigen functie, of wanneer blijkt dat het werk niet meer passend is voor de werknemer. De arbeidsdeskundige van inc. Gezond werken voert dan een arbeidsdeskundig onderzoek uit, waarbij de competenties en belastbaarheid van de werknemer vergeleken wordt met de beschikbare functies binnen en buiten het bedrijf. Met het arbeidsdeskundig rapport kunt u vervolgens goed onderbouwen waar de re-integratie op gericht moet zijn of wellicht een re-integratietraject spoor 2 (werkhervatting bij een andere werkgever) noodzakelijk is.

Daarnaast kan een arbeidsdeskundige u ook ondersteunen bij diverse preventieve maatregelen, te denken aan job creation of job carving. Voor meer informatie over deze mogelijkheden kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Contact met inc. Gezond werken

Wilt u meer weten over ons arbeidsdeskundig onderzoek of hier een afspraak over inplannen? Neem dan contact op via telefoonnummer 0183 - 216 286 of stuur een e-mail naar info@incgezondwerken.nl.

Wij kunnen u ook van dienst zijn met verzuimbegeleiding, PMO & RI&E, mediation, trainingen & ergonomisch advies.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten