Preventiemedewerker (RI&E)

De preventiemedewerker heeft een duidelijke taakomschrijving: de werkgever ondersteunen bij de uitvoering van zijn wettelijk verplichte Arbotaken. Dat begint bij de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het bijbehorend plan van aanpak. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat de preventiemedewerker doet. U moet ook voorlichting geven over veiligheid en gezondheid of advies uitbrengen over het arbobeleid.

In deze tweedaagse interactieve cursus wordt u door onze drie kerndeskundigen opgeleid tot volwaardig preventiemedewerker, krijgt u hulp bij het overzichtelijk opstellen van een RI&E, waarna deze klaar is voor een formele toetsing door onze kerndeskundige!

Voor wie?

  • Arbocoördinatoren
  • Preventiemedewerkers
  • OR-leden
  • VGW(M)-commissieleden

Data en tijden
De cursus zal gaan plaatsvinden medio maart/april 2022. Zodra de data bekend zijn, worden deze data hier genoemd. Een cursusdag start om 9.30 uur en duurt tot 16.15 uur.
Vanzelfsprekend houden wij de coronamaatregelen goed in de gaten. Wanneer blijkt dat een fysieke cursus niet mogelijk is, zijn we genoodzaakt om deze cursus te verplaatsen naar een later moment dit jaar.

RI&E instrument
Wij bieden deze cursus aan met gebruik van de IMA-online module (inclusief gratis jaarabonnement) t.b.v. het opstellen van de RI&E.

Certificaat
Na de cursus krijgt u een certificaat als bewijs van deelname.

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via info@incgezondwerken.nl.

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Flyer 5

Personalia

Organisatie

Contactgegevens

Overige informatie

Sluiten