Preventiemedewerker (RI&E)

De preventiemedewerker heeft een duidelijke taakomschrijving: de werkgever ondersteunen bij de uitvoering van zijn wettelijk verplichte Arbotaken. Dat begint bij de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het bijbehorend plan van aanpak. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat de preventiemedewerker doet. U moet ook voorlichting geven over veiligheid en gezondheid of advies uitbrengen over het arbobeleid.

In deze tweedaagse interactieve cursus wordt u door onze drie kerndeskundigen opgeleid tot volwaardig preventiemedewerker, krijgt u hulp bij het overzichtelijk opstellen van een RI&E, waarna deze klaar is voor een formele toetsing door onze kerndeskundige!

Voor wie?

  • Arbocoördinatoren
  • Preventiemedewerkers
  • OR-leden
  • VGW(M)-commissieleden

RI&E instrument
Wij bieden deze cursus aan met gebruik van de IMA-online module (inclusief gratis jaarabonnement) t.b.v. het opstellen van de RI&E.

Certificaat
Na de cursus krijgt u een certificaat als bewijs van deelname.

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen? Neem dan contact op met het secretariaat via info@incgezondwerken.nl.

U kunt zich aanmelden door onderstaand formulier in te vullen.

Flyer 5

Personalia

Organisatie

Contactgegevens

Overige informatie

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten