Over ons

Verzuimpreventie en advies

inc. Gezond werken biedt directe advisering aan u en uw medewerkers om verzuim te voorkomen of zo snel mogelijk re-integratie te realiseren. Dit alles conform de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet verplicht werkgevers én werknemers om samen actief te werken aan herstel en re-integratiemogelijkheden, zodat werknemer weer optimaal inzetbaar is. Ter ondersteuning hiervan bieden wij ook arbeidsdeskundig onderzoek, Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Risico Inventarisatie (RI&E), mediation, trainingen en ergonomisch advies.

Verzuimbegeleiding

Bij inc. Gezond werken onderscheiden wij ons door een hoge mate van deskundigheid en betrokkenheid. Direct persoonlijk contact en korte lijnen staan bij inc. Gezond werken hoog in het vaandel. Met onze verzuimbegeleiding en preventie proberen wij langdurig verzuim te voorkomen. Onder het motto ‘liever voorkomen dan genezen’ denken wij actief mee bij het opstellen en de uitvoering van uw verzuimbeleid. Daarbij is het bijvoorbeeld mogelijk dat inc. Gezond werken Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitvoert. Dit onderzoek brengt de risico’s op het gebied van gezondheid, werkvermogen en leefstijl in kaart. Werkgevers kunnen aan de hand van deze informatie verzuim in veel gevallen voorkomen of verminderen. Naast preventief medisch onderzoek voorzien wij u van ergonomisch advies. Daarbij wordt op individueel en/of afdelingsniveau gekeken naar de inrichting van de werkplek, maar ook naar de werkstijl en het gedrag van uw werknemer. Samen met u doen we er alles aan om verzuim te voorkomen of te reduceren en de inzetbaarheid van uw werknemer te optimaliseren.

Taakdelegatie

De verzuimadviseurs en praktijkondersteuners van de Bedrijfsarts, werken bij inc. Gezond werken B.V. middels taakdelegatie samen met de bedrijfsarts. Deze werkwijze is een van de maatregelen die in de reguliere (curatieve) zorg en ook bij inc. Gezond werken B.V. gebruikelijk zijn om het werkaanbod doelgericht en op kwalitatief hoogstaand niveau te kunnen realiseren, vooral omdat de aandachtsterreinen zeer gevarieerd zijn.

Het betekent, dat de verzuimadviseur bepaalde taken, zoals een inventarisatie van de situatie of het geven van bepaalde adviezen, overneemt van de Bedrijfsarts. De Praktijkondersteuner van de bedrijfsarts neemt hierbij ook de periodieke consulten over van de bedrijfsarts. Hierbij wordt rekening gehouden met de expertise en bekwaamheid van onze professionals. Uiteraard blijft de Bedrijfsarts eindverantwoordelijk voor de sociaal medische begeleiding en is er regelmatig intercollegiaal overleg en toezicht.

Bij inc. Gezond werken B.V. zullen werknemers, in geval van arbeidsongeschiktheid dus vooral contact hebben met de verzuimadviseur en periodiek gezien worden door de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (POB).

Zo wordt de werknemer snel en op persoonlijke en deskundige wijze geholpen. Al onze professionals gaan uiteraard vertrouwelijk om met uw medische gegevens.

U behoudt als werknemer altijd het recht om de Bedrijfsarts te consulteren. Indien u dit wenst kunt u dit bespreken met uw verzuimadviseur, die voor u hiertoe een afspraak in kan plannen.

Bedrijfsarts

De Bedrijfsarts werkt in het proces van verzuimbegeleiding nauw samen met de verzuimadviseur en de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts. Ongeveer elke 6 weken evalueert de Bedrijfsarts of de POB de mate van arbeidsongeschiktheid en maakt hij/zij een sociaal-medische beoordeling van de mogelijkheden en beperkingen voor werkhervatting. Daarnaast heeft de Bedrijfsarts een controlerende taak op de effectiviteit van de ingezette behandelingen en kan hij ook zelf verwijzen voor aanvullend onderzoek of specifieke behandeling.

Voor meer informatie over de werkwijze bij Taakdelegatie kunt u hier de werkwijzer vinden.

Re-integratie na verzuim

In het geval er toch verzuim plaats vindt, zorgen wij samen met werkgever én werknemer voor een zo snel mogelijke re-integratie. Wanneer er onzekerheid bestaat of de re-integratie van de werknemer wel haalbaar is binnen het bedrijf, voert inc. Gezond werken in veel gevallen een arbeidsdeskundig onderzoek uit. Hiermee bepalen we de inzetbaarheid van een medewerker voor het werk waar hij of zij voor aangesteld is. Dit kan zijn in een (aangepaste) functie bij de huidige werkgever, maar ook in een andere functie, bij de eigen of een andere werkgever.

Mediation: bemiddeling bij een arbeidsconflict

Het kan voorkomen dat er voorafgaand, tijdens of na een verzuimperiode een conflict op de werkvloer ontstaat. Dit kan zijn tussen de werknemer en zijn leidinggevende, maar ook tussen collega werknemers onderling. In zo’n geval is mediation raadzaam, om verdere escalatie van het conflict te voorkomen. Wij onderzoeken vervolgens welke afspraken gemaakt kunnen worden om de communicatie en/of samenwerking te verbeteren. Het is raadzaam om bij zo’n gesprek een neutrale gesprekleider aanwezig te laten zijn, die in staat is door middel van de juiste vragen en sturing dit proces te faciliteren. inc. Gezond werken kan in dit geval deskundigheid bieden in de vorm van een gesprekscoach of register mediator. We zetten hierbij vooral in op een verbetering van de communicatie en de relatie tussen beide partijen. Daarnaast begeleiden wij de onderhandeling, met als doel voor alle betrokkenen tot een optimaal resultaat te komen.

Verzuimtrainingen en workshops

Kennis delen, opdoen en onderhouden levert een bijdrage aan het optimaal functioneren van u en uw werknemers. In dit kader verzorgen wij ook verzuimtrainingen en workshops op het gebied van verzuim, mediation en Human Recourse. De trainingen worden op maat aangeboden, afhankelijk van de behoefte van uw organisatie.

Bent u geïnteresseerd in één of meerdere van onze diensten? Neem dan contact met ons op! Dit kan via telefoonnummer 0183 - 216 286 of via ons contactformulier.

Ons team

AH

Anton Hentzen

002_bymarjo_INC Gezondwerken astrid-vierkant_526

Astrid van Houwelingen

inc foto anna

Anna den Hollander

005_bymarjo_INC Gezondwerken Corline vierkant-677

Corline de Fockert

004_bymarjo_INC_08042024_Elise Vahlkamp_-599

Elise Vahlkamp

006_ymarjo_INC_08042024_jennifer sterk_-513

Jennifer Sterk

017_bymarjo_INC Gezondwerken Kayleigh-vierkant_784

Kayleigh van Pelt - van Noordennen

external image

Linda Battes

013_bymarjo_INC Gezondwerken Linda-vierkant_083

Linda Nieuwersteeg

012_bymarjo_INC_08042024_Lise Adriaanse_-486

Lise Adriaanse

016_bymarjo_INC_08042024_Marieke Gieling_-436

Marieken Gieling

031_bymarjo_INC Gezondwerken Pascal-589 vierkant

Pascal Tulling-Vroegh

020_bymarjo_INC Gezondwerken Paula-vierkant_367

Paula van Wijngaarden

_MG_6841

Yasmina Attokoki

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten