Over ons

Verzuimpreventie en advies

inc. Gezond werken biedt directe advisering aan u en uw medewerkers om verzuim te voorkomen of zo snel mogelijk re-integratie te realiseren. Dit alles conform de richtlijnen van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet verplicht werkgevers én werknemers om samen actief te werken aan herstel en re-integratiemogelijkheden, zodat werknemer weer optimaal inzetbaar is. Ter ondersteuning hiervan bieden wij ook arbeidsdeskundig onderzoek, Preventief Medisch Onderzoek (PMO), Risico Inventarisatie (RI&E), mediation, trainingen en ergonomisch advies.

Verzuimbegeleiding

Bij inc. Gezond werken onderscheiden wij ons door een hoge mate van deskundigheid en betrokkenheid. Direct persoonlijk contact en korte lijnen staan bij inc. Gezond werken hoog in het vaandel. Met onze verzuimbegeleiding en preventie proberen wij langdurig verzuim te voorkomen. Onder het motto ‘liever voorkomen dan genezen’ denken wij actief mee bij het opstellen en de uitvoering van uw verzuimbeleid. Daarbij is het bijvoorbeeld mogelijk dat inc. Gezond werken Preventief Medisch Onderzoek (PMO) uitvoert. Dit onderzoek brengt de risico’s op het gebied van gezondheid, werkvermogen en leefstijl in kaart. Werkgevers kunnen aan de hand van deze informatie verzuim in veel gevallen voorkomen of verminderen. Naast preventief medisch onderzoek voorzien wij u van ergonomisch advies. Daarbij wordt op individueel en/of afdelingsniveau gekeken naar de inrichting van de werkplek, maar ook naar de werkstijl en het gedrag van uw werknemer. Samen met u doen we er alles aan om verzuim te voorkomen of te reduceren en de inzetbaarheid van uw werknemer te optimaliseren.

Taakdelegatie

De verzuimadviseurs van inc. Gezond werken BV, werken in taakdelegatie van de bedrijfsarts. Deze werkwijze is een van de maatregelen die in de reguliere (curatieve) zorg en ook bij Inc. Gezond werken B.V. gebruikelijk zijn om het werkaanbod doelgericht en op kwalitatief hoogstaand niveau te kunnen realiseren, vooral omdat de aandachtsterreinen zeer gevarieerd zijn.

Het betekent, dat de verzuimadviseur bepaalde taken, zoals een inventarisatie van de situatie of het geven van bepaalde adviezen, overneemt van de bedrijfsarts. Uiteraard blijft de bedrijfsarts eindverantwoordelijk.

Bij inc. Gezond werken zult u, in geval van arbeidsongeschiktheid dus vooral contact hebben met uw verzuimadviseur. Dit gebeurt in de meeste gevallen telefonisch maar ook persoonlijk op locatie van inc. Gezond werken.

U wordt zodoende snel en op persoonlijke- en deskundige wijze geholpen. De verzuimadviseur gaat uiteraard vertrouwelijk om met uw medische gegevens.

Uw recht als werknemer?

Als de medische begeleiding niet wordt uitgevoerd door een geregistreerde bedrijfsarts heeft u als werknemer het recht om de naam van de superviserende bedrijfsarts te vernemen en -indien gewenst- een consult aan te vragen bij deze arts bij bijvoorbeeld specifieke problemen of vraagstukken.

Re-integratie na verzuim

In het geval er toch verzuim plaats vindt, zorgen wij samen met werkgever én werknemer voor een zo snel mogelijke re-integratie. Wanneer er onzekerheid bestaat of de re-integratie van de werknemer wel haalbaar is binnen het bedrijf, voert inc. Gezond werken in veel gevallen een arbeidsdeskundig onderzoek uit. Hiermee bepalen we de inzetbaarheid van een medewerker voor het werk waar hij of zij voor aangesteld is. Dit kan zijn in een (aangepaste) functie bij de huidige werkgever, maar ook in een andere functie, bij de eigen of een andere werkgever.

Mediation: bemiddeling bij een arbeidsconflict

Het kan voorkomen dat er voorafgaand, tijdens of na een verzuimperiode een conflict op de werkvloer ontstaat. Dit kan zijn tussen de werknemer en zijn leidinggevende, maar ook tussen collega werknemers onderling. In zo’n geval is mediation raadzaam, om verdere escalatie van het conflict te voorkomen. Wij onderzoeken vervolgens welke afspraken gemaakt kunnen worden om de communicatie en/of samenwerking te verbeteren. Het is raadzaam om bij zo’n gesprek een neutrale gesprekleider aanwezig te laten zijn, die in staat is door middel van de juiste vragen en sturing dit proces te faciliteren. inc. Gezond werken kan in dit geval deskundigheid bieden in de vorm van een gesprekscoach of register mediator. We zetten hierbij vooral in op een verbetering van de communicatie en de relatie tussen beide partijen. Daarnaast begeleiden wij de onderhandeling, met als doel voor alle betrokkenen tot een optimaal resultaat te komen.

Verzuimtrainingen en workshops

Kennis delen, opdoen en onderhouden levert een bijdrage aan het optimaal functioneren van u en uw werknemers. In dit kader verzorgen wij ook verzuimtrainingen en workshops op het gebied van verzuim, mediation en Human Recourse. De trainingen worden op maat aangeboden, afhankelijk van de behoefte van uw organisatie.

Bent u geïnteresseerd in één of meerdere van onze diensten? Neem dan contact met ons op! Dit kan via telefoonnummer 0183-646321 of via ons contactformulier.

Ons team

Web-incgezondwerken_MG_7473-2

Pascal Tulling-Vroegh

Web-incgezondwerken_MG_7538-2

Astrid van Houwelingen

Web-incgezondwerken_MG_7909-2

Jennifer Sterk

Drukwerk-incgezondwerken_MG_8117-2

Judith Visser

Drukwerk-incgezondwerken_MG_7683-2

Linda Nieuwersteeg

inc. Gezond werken

Marwan Alsalhi

Web-incgezondwerken_MG_8376-2 (1)

Jerry Mahadewsing

inc. Gezond werken

Annicka Verhage

inc. Gezond werken

Yasmina Attokoki

inc. Gezond werken

Paula van Wijngaarden

Sluiten