Werkgever en werknemer vanaf 1 juli verplicht om visie op re-integratietraject te geven

Het is belangrijk dat de re-integratie van zieke werknemers zo goed mogelijk verloopt. Het gesprek tussen de werknemer en de werkgever is daarvan een onmisbaar onderdeel. Vanaf 1 juli 2023 zijn de werkgever en werknemer verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven in het plan van aanpak èn in alle daaropvolgende evaluaties van het plan van aanpak. De visie kan bijvoorbeeld gaan over arbeidsmogelijkheden, passend werk of twijfels over de adviezen van de bedrijfsarts.

De wijziging is niet volkomen nieuw. In de praktijk nemen de werkgever en werknemer vaak al hun visie op in het plan van aanpak. Het ontbreken van een duidelijke visie zal niet direct een reden zijn voor het opleggen van een langere loondoorbetalingsverplichting (loonsanctie). Er wordt geen extra loonsanctiemogelijkheid ingevoerd. De nieuwe regeling is bedoeld om het gesprek over de re-integratie tussen werknemer en werkgever te bevorderen en zo bij te dragen aan een succesvol traject.

Wat betekent dit voor u als werkgever?
Vanaf 1 juli 2023 bent u verplicht, naast uw mening, ook de mening van de werknemer over de re-integratieafspraken vast te leggen in het plan van aanpak en in de (eerstejaars)evaluaties. Als u al eerder een plan van aanpak of (eerstejaars)evaluatie heeft gemaakt, hoeft u de mening niet toe te voegen. Dat is alleen nodig als u na 1 juli een wijziging in de afspraken maakt.

Wanneer wij als uw arbodienstverlener bovengenoemde documenten voor u opstellen, zult u vanaf die datum dus een gewijzigd document aantreffen in Onvia. In de contacten met u en uw werkgever zal er meer nadrukkelijk naar de visie worden gevraagd.

Wanneer u zelf de documenten opstelt, kunt u vanaf 1 juli 2023 in Onvia de aangepaste formulieren vinden van het ‘Plan van aanpak’ en de ‘Eerstejaarsevaluatie’.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten