Vertrouwenspersoon

Hoe kunt u een vertrouwenspersoon aanstellen?

Er is een initiatiefwet in de Tweede kamer gebracht met het voorstel om bedrijven te verplichten een vertrouwenspersoon aan te stellen. Uit een onderzoek van vakbond CNV blijkt dat 71 procent van de werkenden aangaf dat hun werkgever geen beleid voert tegen (seksuele) intimidatie.

Door de verhalen (en schandalen) in het nieuws over grensoverschrijdend gedrag durven medewerkers sneller naar een vertrouwenspersoon te stappen. In een recente peiling van Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) gaf ruim de helft van de ondervraagde vertrouwenspersonen al aan dat het aantal meldingen van grensoverschrijdend gedrag is toegenomen, soms zelfs verdubbeld.

Een vertrouwenspersoon aanstellen is niet dé oplossing voor grensoverschrijdend gedrag, maar het kan wél de drempel verlagen voor slachtoffers of hun alerte collega’s om problemen aan te kaarten. De vertrouwenspersoon kan op basis van diens bevindingen het management adviseren op welke manier grensoverschrijdend gedrag kan worden aangepakt en kan worden voorkomen.

Wat zijn de taken van de vertrouwenspersoon?

In het functieprofiel die de LVV van de vertrouwenspersoon hanteert, staan drie hoofdtaken:

  1. Het opvangen, begeleiden en adviseren van werknemers die te maken hebben (gehad) met ongewenste omgangsvormen, zoals agressie, geweld, pesten, discriminatie of seksuele intimidatie.
  2. Voorlichting van (nieuwe) werknemers en leidinggevenden over de vertrouwenspersoon. Daarnaast kunnen in sommige organisaties ook anderen gebruikmaken van de vertrouwenspersoon, zoals leerlingen op een school, cliënten in een instelling of patiënten in een ziekenhuis.
  3. Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management over de aanpak van en preventie bij ongewenst gedrag.

Belangrijkste competenties

Om de hoofdtaken goed te kunnen uitvoeren, moet de vertrouwenspersoon een aantal competenties hebben, waarvan discretie de belangrijkste is. Hij heeft een geheimhoudingsplicht en moet in staat zijn om gevoelige en persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden. Deze eis geldt altijd en overal en zonder aanzien des persoons.

Dus ook als het gaat om informatie die betrekking heeft op een directielid of de eigen leidinggevende, mag de vertrouwenspersoon dit niet bespreken. Alleen als de melder van het ongewenst gedrag of een integriteitskwestie hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, mag de vertrouwenspersoon informatie over de situatie delen met anderen in of buiten de organisatie.

Een andere belangrijke competentie is kennis en kunde. De rol van vertrouwenspersoon vraagt om de nodige kennis en communicatieve vaardigheden. De vertrouwenspersoon moet bekend zijn met zijn taken en de rol van de vertrouwenspersoon, zijn plaats in de organisatie en de juridische context waarin de vertrouwenspersoon opereert. Daarnaast is het van belang dat de vertrouwenspersoon de juiste vaardigheden heeft. Allereerst in het omgaan met, veelal kwetsbare, melders en slachtoffers. Maar ook in het duidelijk adviseren, meedenken in de voor- en nadelen van mogelijke vervolgacties en in zijn adviesrol naar betrokkenen en management.

Interne of externe vertrouwenspersoon

U kunt kiezen voor een interne of een externe vertrouwenspersoon. Een interne vertrouwenspersoon kent de organisatie en kan het bespreken van problemen laagdrempelig maken. Maar kennis over de organisatie en de werknemers kan de vertrouwenspersoon ook in de weg zitten. Voorkom in elk geval belangenverstrengeling. Door hun mogelijke ‘dubbele pet’ zijn HR-professionals, leidinggevenden of leden van de medezeggenschap niet altijd even geschikt voor de functie.

Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en vaak meer ervaren. U kunt ook kiezen voor een combinatie, waarbij u naast de interne vertrouwenspersoon ook een externe vertrouwenspersoon aanstelt.

Als aangesloten relatie van inc. Gezond werken, beschikt u over de toegang tot een externe vertrouwenspersoon. Onze betreffende medewerkers zijn uiteraard gediplomeerd.

Mocht u interesse hebben in of vragen hebben over de inzet van onze collega’s als externe vertrouwenspersoon voor uw organisatie, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten