Wordt er binnen uw bedrijf gewerkt met gevaarlijke stoffen? Verdiep u in de ARI&E!

donderdag 16 september 2021

Wordt er binnen uw bedrijf gewerkt met gevaarlijke stoffen? Verdiep u in de ARI&E!

Voor risico’s die te maken hebben met zware ongevallen met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen moet een aanvullende RI&E worden opgesteld, ook wel de ARI&E. Hierin legt de werkgever schriftelijk vast hoe de gevolgen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen worden beheerst. Denk hierbij aan:

  • Opstellen- en indienen ARI&E bij de Inspectie SZW
  • Opstellen en implementeren van een PBZO- of ARI&E-document met daarin het preventiebeleid ‘zware ongevallen’
  • Het opstellen en implementeren van een VeiligheidsBeheerSysteem (VBS)
  • Het uitvoeren van een Aanvullende Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) of installatiescenario’s
  • Het opstellen en oefenen van een intern noodplan (BNP)
  • Het actualiseren van VBS, ARI&E, PBZO-document en BNP bij relevante wijzigingen. Deze wijzigingen moeten ook doorgegeven worden aan de Inspectie SZW
  • Het communiceren van risico’s naar naburige bedrijven.

Bij het uitvoeren van de RI&E zal duidelijk worden of een ARI&E vereist is. Als dat zo is, moeten zij dat melden aan de Inspectie SZW (Sociale zaken en werkgelegenheid). Dit hangt af van de daadwerkelijk aanwezige hoeveelheden gevaarlijke stoffen en de procesomstandigheden. Om vooraf al inzicht te krijgen of uw bedrijf onder de ARI&E-regeling valt, heeft Inspectie SZW de bepaling in een rekentool ondergebracht welke hier te vinden is.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten