Werkstress

dinsdag 10 november 2020

Weleens op een wiebelige ladder gestaan? Dan kunt u wel wat houvast gebruiken. Het zijn bijzondere tijden. De grens tussen werk en privé is nog nooit zo vaag geweest. Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out. U staat plotseling niet meer zo stevig op uw ladder. Hoe gaat u hiermee om? Levert het u stress op of houdt u juist energie over? Alles draait om balans. Tussen werk en privé, uit- en aan staan, energiegevers én energievreters.

Volgens de wet..

Volgens de Arbowet (artikel 3, lid 2) moet u als werkgever ervoor zorgen dat de psychosociale arbeidsbelasting op het werk niet te groot wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: te hoge werkdruk, agressie, pesten en/of (seksuele) intimidatie op het werk.

De wet verplicht de werkgever de volgende maatregelen te nemen:

  • Het risico op hoge werkdruk in kaart brengen en te hoge werkdruk voorkomen.
  • Een plan van aanpak opstellen om problemen met te hoge werkdruk tegen te gaan.
  • U en uw collega’s vertellen welke maatregelen er zijn om te hoge werkdruk te voorkomen.

Werkdruk vs werkstress

In onze dagelijkse praktijk merken wij dat deze termen nog wel eens door elkaar gebruikt worden. Helemaal niet erg natuurlijk; wij komen er in overleg met uw werknemer toch wel uit waar het om gaat…

Werkdruk
is de mate waarin er druk is om bepaalde taken op tijd af te krijgen, om doelstellingen te behalen, om deadlines te halen. Een té hoge werkdruk ontstaat wanneer taken of doelen niet binnen de beschikbare tijd afgerond kunnen worden. Dat kan leiden tot werkstress. Een té lage werkdruk ontstaat wanneer er meer tijd is dan er taken zijn of wanneer het werk te makkelijk is. Een té lage werkdruk kan ook tot werkstress leiden.

Werkstress is dus hoe er gereageerd wordt op o.a. werkdruk. Maar werkstress hoeft niet persé te ontstaan door een (te hoge of te lage) werkdruk. Werkstress kan ook ontstaat door bijvoorbeeld rolconflicten, pesten, etc.

Wat kunt u als werkgever doen als u werkdruk of werkstress signaleert bij uw werknemer?

Ziet u dat uw werknemer erg op zijn/haar tandvlees loopt of geeft hij/zij zelf aan dat de werkdruk te hoog is, dan willen wij u er graag op attenderen dat u altijd een preventief spreekuur voor uw werknemer kunt aanvragen bij ons om te voorkomen dat klachten verergeren waardoor uw werknemer omvalt. Onze praktijkondersteuner bedrijfsarts (POB) richt zich erop lichamelijke en/of geestelijke klachten aan te pakken voordat een werknemer ziek wordt. Daarna wordt in overleg met de werknemer afgesproken hoe het probleem opgelost kan worden. Als u hierover meer informatie wilt, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Wat kunnen werknemers zelf doen aan werkdruk?

1. Zorg dat uw werknemer niet te lang wacht met een gesprek
Geeft uw werknemer aan dat de werkdruk groter wordt of krijgt u hiervan signalen? Ga dan in gesprek met uw werknemer. Stel dat niet uit tot een volgend functioneringsgesprek. De kans is dan groot dat de problemen zich opstapelen.

2. Kies een rustig moment uit
Geef uw werknemer de tijd om het probleem te bespreken. Plan een afspraak in met uw werknemer en kies een rustig moment. Zo hebben beide partijen de tijd om zich voor te bereiden en kunnen jullie echt naar elkaar luisteren.

3. Bereid u goed voor
Bedenk vooraf wat u met het gesprek wilt bereiken. Zoekt uw werknemer vooral begrip en een luisterend oor, of zijn er concrete maatregelen nodig om de situatie te verbeteren? Wellicht heeft uw werknemer zelf ook al mogelijke oplossingen in gedachten.

4. Verplaats u in uw werknemer
Probeer u te verplaatsen in uw werknemer. Uw werknemer moet zich uiteraard ook kunnen verplaatsen in u. Welke bezwaren kan uw werknemer hebben? Bedenk dat te hoge werkdruk een wederzijds probleem is. Uw werknemer krijgt zijn werk niet af en wordt er uiteindelijk ziek van. U bent als werkgever wettelijk verplicht om problemen met werkdruk op te lossen. Maak duidelijk dat er een oplossing gezocht wordt die voor jullie allebei goed is.

5. Maak afspraken
Maak concrete afspraken. Wat gaan jullie eraan doen, wie doet wat en wanneer? Zorg dat u als werkgever niet alleen met de mededeling ‘het heeft mijn aandacht’ komt. Spreek af dat jullie na een tijd samen kijken of de situatie verbeterd is. Benadruk bij uw werknemer dat hij/zij tijdig aan de bel trekt wordt wanneer het nog onvoldoende verbetert.

Sneltest werkdruk

Twijfelt uw werknemer aan een te hoge werkdruk dan kan hij of zij met deze sneltest van FNV in 12 vragen te weten komen of de werkdruk te hoog is zodat er actie ondernomen kan worden.

Stress te lijf met energie

Een boek wat écht helpt! Bedrijfsarts Peter Ribbens heeft 40 jaar ervaring met het coachen naar een gezond, energiek leven. Hij onthult in dit boek zijn succesvolle stoplichtmethode, ondersteund met veel praktische voorbeelden. Stap voor stap ontdek je hoe je eenvoudig grip krijgt op je eigen leven en nieuwe energie opdoet. Op je werk, in privésituaties én persoonlijk.

Vitaal thuiswerken

COVID-19 heeft het werken voor een groot deel van de beroepsbevolking tijdelijk of blijvend veranderd. Dit brengt nieuwe vraagstukken met zich mee over gezond en vitaal werken. Veel mensen ervaren door het thuiswerken spanningsklachten, zo blijkt op het spreekuur van bedrijfsartsen. Wij geven u en uw werknemers graag tips om het thuiswerken gezond te houden.

  • Plan uw dag! Begin de dag zoals u altijd doet; zet uw wekker, sta op en volg uw dagelijkse routine.
  • Creëer een comfortabele en zo ergonomisch mogelijke werkplek!Kijk hier voor handvatten om uw werkplek goed in te richten.
  • Neem vaak een korte pauze! Door regelmatig korte pauzes in te plannen, houdt u het werk beter vol.
  • Beweeg voldoende! Verander regelmatig van houding en neem daarbij een korte pauze waar u bijvoorbeeld een stukje loopt of wat te drinken haalt.
  • Verlaat uw werkplek tijdens uw lunchpauze! Dit helpt u om los te komen van uw werk en verhoogt daarna uw productiviteit.
  • Blijf in contact met uw collega’s! Zorg voor duidelijke afspraken met uw werkgever en wat er van u verwacht wordt. Als u knelpunten ervaart in uw werk, deel deze dan met uw werkgever. Zorg ook voor persoonlijk contact met collega’s: organiseer bijvoorbeeld een online koffiemomentje.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u graag in gesprek om de mogelijkheden ter preventie van stress en burn-out binnen uw organisatie te onderzoeken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Wij denken graag met u mee in een aanpak die bijdraagt aan de optimale inzetbaarheid van uw medewerkers!

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten