Vakantie en ziekte

dinsdag 30 juni 2020

Met de zomervakantie voor de deur willen we u graag vooraf informeren over mogelijke zaken met betrekking tot ziektedagen en/of verlofdagen. We hebben daarom kort wat belangrijke items op een rijtje gezet. Mocht u hierna nog aanvullende vragen hebben kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Kort samengevat geldt dat u als werkgever te allen tijde verplicht bent loon door te betalen conform de arbeidsovereenkomst en/of CAO, tenzij anders overeengekomen met uw werknemers. Wij willen u daarom adviseren vóóraf met uw werknemers te communiceren welke afspraken u wilt hanteren en wat er hierover opgenomen staat in de arbeidsovereenkomst, CAO of een eventueel personeelshandboek. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk welke risico’s en maatregelen er zijn en kunt u vragen achteraf voorkomen.

NB. Vanwege het coronavirus hebben we te maken met een situatie die voor Nederland(ers) nieuw is, daarom is het mogelijk dat hier komende periode nog meer correspondentie over verschijnt. Indien dit anders en/of aanvullend is op onderstaande informatie, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.

Algemeen gelden de volgende regels:

Wettelijk geldt sinds 1-1-2012 dat werknemers gedurende hun hele ziekteperiode vakantiedagen opbouwen.

Wanneer een werknemer tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid op vakantie wil, zal hij vakantiedagen op moeten nemen. Voor deze dagen is hij/zij ook vrijgesteld van re-integratie inspanningen.

Wordt een werknemer ziek vanwege een andere reden (of toegenomen arbeidsongeschikt) tijdens zijn vakantie, wordt dit wél gezien als ziektedagen en komen deze dagen voor rekening van de werkgever. Het is verstandig vooraf goede afspraken te maken over de procedure rondom een ziekmelding en/of controleprocedures. De werknemer moet hard kunnen maken dat hij ziek is geweest (medisch door een arts vastgesteld).

Er zijn 2 situaties waarin iemand om medische redenen niet in staat is om tijdens ziekte vakantie op te nemen (en dus aanspraak op de wettelijke vakantiedagen behoudt);

  1. Uw werknemer is te ziek om te re-integreren (bijv. opname ziekenhuis, bedlegerig of niet zelfredzaam). Hij/zij moet dan in het dagelijks leven volledig afhankelijk zijn van de zorg van anderen.
  1. Uw werknemer is wel in staat om te re-integreren, maar het opnemen van vakantie draagt niet bij aan de re-integratie. Het is niet altijd helemaal duidelijk wanneer hier sprake van is. Bij twijfel kan het oordeel van de bedrijfsarts beslissend zal zijn.

Wat zijn de gevolgen voor vakantiedagen en loondoorbetaling als uw werknemer vanwege het covid-19 virus verplicht in quarantaine wordt gesteld in het buitenland?

Scenario 1: Uw werknemer is besmet geraakt tijdens vakantie
Is het duidelijk dat uw werknemer met het coronavirus besmet geraakt is tijdens zijn/haar vakantie? Dan gelden deze dagen niet als vakantiedagen, maar als ziektedagen.

Daarop bestaan 2 uitzonderingen:

  1. U heeft toestemming van uw werknemer om die ziektedagen toch op het vakantiedagensaldo in mindering te brengen.
  2. In de arbeidsovereenkomst, de cao of het personeelshandboek staat dat ziektedagen in specifieke gevallen in mindering kunnen worden gebracht op de bovenwettelijke vakantiedagen.

Scenario 2: Uw werknemer is niet ziek, maar zit wel in verplichte quarantaine
Als uw werknemer niet ziek geworden is door het covid-19 maar wel in verplichte quarantaine moet, is er sprake van overmacht. De wet kent als uitgangspunt dat als er geen arbeid wordt verricht, er wel recht is op loondoorbetaling, behalve als de werknemer door zijn eigen schuld niet kan werken. In de praktijk zal het lastig worden aan te tonen dat een werknemer zelf verantwoordelijk is voor de verplichte quarantaine, dus wordt er beroep gedaan op goed werkgeverschap en moeten werkgever en werknemer samen zoeken naar een redelijke oplossing. In principe geldt daarom gewoon loondoorbetaling, tenzij anders overeengekomen.

Mag een werkgever een werknemer verbieden af te reizen naar het buitenland?

Indien een werknemer wil afreizen naar een risicogebied waarvoor een negatief reisadvies geldt (de kaart van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is “rood”), dan kunt u deze werknemer in redelijkheid verbieden af te reizen. Deze werknemer komt doorgaans in aanmerking voor kosteloze annulering van de geplande reis. Indien deze werknemer in strijd met uw instructie afreist, kunt u overwegen maatregelen te nemen conform afspraken.

Indien een werknemer wil afreizen naar een gebied waarvoor geen negatief reisadvies geldt (de kaart van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is “geel”, “oranje” of “blanco”), kunt u de werknemer in beginsel niet verbieden af te reizen, tenzij de medewerker de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten ernstig in gevaar zal (kunnen) brengen. Indien u deze werknemer afraadt af te reizen, mag van u in redelijkheid verwacht worden de annuleringskosten voor uw rekening te nemen.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten