Krijg uw RI&E onder controle!

vrijdag 30 april 2021

Elke werkgever wil zorgdragen voor de veiligheid en het welzijn van zijn werknemers. Iedere werkgever is dan ook verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen het bedrijf.

Heeft u dit nog niet geregeld? inc. Gezond werken organiseert een tweedaagse cursus tot preventiemedewerker. Maar liefst drie kerndeskundigen gaan u deze dagen opleiden tot een volwaardig preventiemedewerker. Zij zijn experts op het gebied van Arbeids- en Organisatiekunde, Veiligheidskunde en Arbeidshygiëne. Daarnaast leert u meteen hoe u de RI&E van uw organisatie kunt opstellen of updaten. Twee vliegen in één klap dus! Klik hier voor meer informatie over deze cursus!

De arbeidsinspectie gaat vaker toetsen op RI&E!
Op 30 maart jl. heeft Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het meerjarenprogramma RI&E. Hieruit blijkt opnieuw dat de arbeidsinspectie de komende 2 jaren actiever en intensiever zal gaan toetsen op de aanwezigheid van een kwalitatief goede en actuele RI&E binnen uw organisatie.

Sinds 23 juli 2019 zijn de regels aangescherpt: wanneer een bedrijf bij controle niet beschikt over een RI&E of een plan van aanpak kan direct een boete worden opgelegd. Voor 23 juli 2019 bleef dit in eerste instantie bij een waarschuwing of kennisgeving. Werd hierna opnieuw dezelfde overtreding vastgesteld bij het bedrijf, dan volgde pas een boete.

Het ontbreken van de RI&E kan leiden tot een boete van € 4.500. Ook de boete voor het ontbreken van een plan van aanpak is in 2019 verhoogd van € 750 naar € 3.000.

IMA-online module (RI&E instrument)
Bent u van plan om op korte termijn de RI&E (opnieuw) uit te gaan voeren, maar mist er nog een passend RI&E instrument? Dan laten wij u graag kennismaken met de IMA-online module: hét betrouwbare RI&E instrument wat inc. Gezond werken u tegen een passend tarief kan aanbieden. De IMA is een gebruiksvriendelijk programma. Het bestaat uit meer dan 40 modules, welke u (afhankelijk van de aard van uw bedrijf) kunt selecteren en voor uw situatie kunt invullen. Na de analyse van de risico’s genereert het programma ook een praktisch plan van aanpak, waar u mee verder kunt.

Bij vragen of behoefte aan extra ondersteuning, kan onze RI&E-deskundige u vanaf de zijlijn support bieden bij de uitvoering van uw RI&E. Wilt u hierover meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact op met Annicka Verhage via a.verhage@incgezondwerken.nl.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten