Handvatten voor werkgevers

woensdag 15 mei 2024

Handvatten voor werkgevers; hoe verzuim te voorkomen bij medewerkers met (beginnende) mentale klachten

Wanneer u het idee heeft dat één van uw medewerkers kampt met mentale klachten is het van belang een ondersteunende omgeving te bieden. Maar hoe doe je dat nou zo goed mogelijk?

Hieronder delen we graag vijf handvatten om medewerkers met mentale klachten te ondersteunen en hen in staat te stellen aan het werk te blijven:

1.Signaleer op tijd: Let op veranderingen in gedrag bij medewerkers, zoals lichamelijke symptomen (bijv. hoofdpijn en vermoeidheid), veranderingen in stemming of gedrag. Laat zien dat je er bent en bied steun.

2.Praat samen over de invloed op het werk: Maak ruimte voor open gesprekken. Breng de situatie zo goed mogelijk in kaart. Luister actief en toon begrip.

3.Stimuleer eigen regie van de medewerker: Geef medewerker de ruimte om zelf oplossingen te zoeken en faciliteer hen bij het vinden van mogelijkheden.

4.Zoek samen naar werkaanpassingen: Vraag de medewerker wat zij wel kunnen en wat ze hiervoor nodig hebben. Zet in op korte termijn acties en maak duidelijke werkafspraken die regelmatig geëvalueerd worden.

5.Schakel hulp in bij dreigend verzuim: Blijf in contact met de medewerker, zelfs als hun aanwezigheid verminderd is. Wacht niet af en betrek de casemanager van inc. Gezond werken of plan een preventief spreekuur in bij de bedrijfsarts.

Door deze handvatten toe te passen, kun je als werkgever een verschil maken voor je medewerker met mentale klachten en bijdragen aan een werkomgeving waarin iedereen de kans krijgt zijn talenten te benutten.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten