Coaching bij stress & burn-out

Met stress als verzuimoorzaak nummer één is inc. Gezond werken B.V. ook actief in de stresspreventie en – interventie. We kunnen snel professionele begeleiding bieden aan werknemers die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen als gevolg van spanningsklachten. Sinds januari 2021 is onze collega Paula van Wijngaarden actief als coach. Met haar jarenlange ervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg weet zij als geen ander aan te sluiten bij de hulpvraag van een cliënt. In het geval van spanningsklachten wordt gewerkt volgens de CSR-methode. De focus ligt hierbij op de oorzaak, niet op de symptomen. De werknemer wordt gecoacht op drie niveaus: lichaam, gedrag en psyche. Zo bieden we begeleiding in het terugdraaien van de negatieve effecten van overbelasting. Er wordt maatwerk toegepast en dus goed gekeken naar wat bij de werknemer past. Daarnaast wordt uiteraard aandacht besteed aan verandering van gedrag, zodat nieuwe uitval met deze klachten in de toekomst kan worden voorkomen.

Lichte klachten

Hoe sneller de negatieve effecten van stress worden ondervangen, hoe beter dit is voor het herstel en de preventie van langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom is snelle interventie bij de eerste signalen van overspanning erg belangrijk. Bij lichtere stressklachten werken we aan energieopbouw en verbetering van zelfmanagement om weer fit te worden en te blijven. Er is aandacht voor herstelgedrag en herstelvermogen. Er wordt uitleg gegeven over (omgaan met) stressklachten en er kan aan opdrachten worden gewerkt ter bevordering van het herstel. Dit laatste kan ook door middel van online modules, waar de werknemer tussentijds zelfstandig mee aan de slag gaat.

Matige tot zware klachten

Wanneer er chronische overactiviteit van het stress-systeem plaatsvindt, spreken we van roofbouw. Het is van belang het probleem te erkennen om dit proces te kunnen keren, waarna de werknemer gezond herstelgedag kan aanleren. Zowel bij matige als bij zware klachten ligt het accent in eerste instantie op fysiek en psychisch herstel, daarna op zelfmanagement en vervolgens op re-integratie. Bij aanvang wordt aandacht besteed aan uitleg over het ontstaan van de klachten, zodat inzicht ontstaat. Wanneer de werknemer begint op te knappen, gaan we aan de slag met opbouw van vitaliteit, verbetering van zelfmanagement en wordt meegedacht in een plan van aanpak rondom de re-integratie. Voor het behoud van het herstel wordt er, indien nodig, een terugvalpreventieplan gemaakt, waarin wordt omschreven hoe een eventuele volgende keer anders gehandeld kan worden om herhaling te voorkomen.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten