Cursus RI&E/preventiemedewerker

Cursus RI&E/preventiemedewerker

De preventiemedewerker heeft een duidelijke taakomschrijving: de werkgever ondersteunen bij de uitvoering van zijn wettelijk verplichte Arbotaken. Dat begint bij de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het bijbehorend plan van aanpak. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat de preventiemedewerker doet. U moet ook voorlichting geven over veiligheid en gezondheid of advies uitbrengen over het arbobeleid.

In deze tweedaagse interactieve cursus preventiemedewerker/risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt u door onze drie kerndeskundigen opgeleid tot volwaardig preventiemedewerker, krijgt u hulp bij het overzichtelijk opstellen van een RI&E, waarna deze klaar is voor een formele toetsing door onze kerndeskundige!

Voor wie?

  • Arbocoördinatoren
  • Preventiemedewerkers
  • OR-leden
  • VGW(M)-commissieleden
Sluiten