Tarievenlijst 2021 inc. Gezond werken B.V. ongewijzigd

maandag 19 oktober 2020

Tarievenlijst 2021 inc. Gezond werken B.V. ongewijzigd

Voor de prijzen van onze dienstverlening kijken wij goed naar de marktontwikkelingen en prijsindex. Maar wij kijken óók naar de actualiteiten en naar de afgelopen maanden, waarin veel ondernemingen het er niet makkelijker op hebben gekregen….

Dit heeft ons doen besluiten om onze tarieven per 1 januari 2021 niet te indexeren. Deze blijven voor 2021 dus ongewijzigd (prijsniveau 2020).

De (ongewijzigde) tarievenlijst 2021 kunt u opvragen via het secretariaat (info@incgezondwerken.nl).

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Namens,
inc. Gezond werken B.V.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten