Covid-19: hoe nu verder?

woensdag 30 september 2020

Het kabinet heeft op maandagavond 28 september jl. nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen met het coronavirus weer terug te dringen. De maatregelen op het werk zijn hierin niet heel duidelijk veranderd. Echter het thuiswerken is minder vrijblijvend geworden en het is natuurlijk van belang, dat iedereen de al geldende voorschriften écht in acht neemt. Kortom:

· Zorg dat werknemers met klachten écht thuis blijven.
· Waar maar enigszins mogelijk, wordt thuis gewerkt.
· Zorg dat werknemers, klanten en bezoekers 1,5 meter afstand houden.
· Spreek uw werknemers, klanten en bezoekers aan op naleving van de maatregelen.
· Zorg dat de maatregelen tegen verspreiding van het virus goed zichtbaar blijven.

Testbeleid en capaciteit

Werknemers met lichte klachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius moeten zich laten testen. Ook moet uw werknemer zich laten testen wanneer hij of zij plotseling verlies van reuk of smaak ervaart. De werknemer met deze lichte klachten blijft in afwachting van de test en de uitslag thuis. Huisgenoten hoeven alleen thuis te blijven als er bij de persoon met klachten sprake is van koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid.

· Als de uitslag van de test negatief is, dan was er op het moment van de test geen infectie met het nieuwe coronavirus. Zodra uw werknemer ertoe in staat is, mag hij of zij weer gewoon naar buiten en aan het werk.

Ontstaan er nieuwe klachten die kunnen passen bij infectie met het nieuwe coronavirus of zijn de klachten verergerd nadat de werknemer getest is? Dan moet uw werknemer opnieuw thuis blijven en opnieuw een corona test aanvragen.

· Als uit de test blijkt dat er wel sprake is van COVID-19, blijven ook huisgenoten zonder klachten thuis. Als uw werknemer positief getest is, moet die hij of zij in isolatie. Het is van belang dat er dan ook geen contact meer is met de andere huisgenoten, zodat vanaf de laatste dag van contact de 10 dagen quarantaine voor de huisgenoten gaat tellen.

Preventief testen van werknemers die in quarantaine zitten, maar nog geen klachten hebben, heeft geen zin. De incubatietijd van het virus ligt tussen de 2 en 14 dagen. Zou u dan bijvoorbeeld op dag 6 al testen met een negatieve uitslag, sluit niet uit dat op dag 8 alsnog klachten kunnen ontstaan.

Sneller testen
Inmiddels lopen de wachttijden bij de landelijke testlocaties van de GGD snel op. Om te voorkomen dat werknemers onnodig lang thuis zitten vanwege wachttijden, zijn wij aan het onderzoeken of inc. Gezond werken testen kan gaan aanbieden bij een particulier lab. Wij hopen u hierover op korte termijn nader te informeren.

Werkhervatting na klachten
Als de uitslag van de test negatief is, kan iemand op geleide van zijn klachten het werk weer gaan hervatten. Indien iemand wel positief is getest op Covid-19, dan geldt voor werkhervatting dat hij 24 uur klachtenvrij moet zijn én er een week moet zijn verstreken sinds het ontstaan van de klachten.

Invloed op de werkvloer na een positieve test

Indien een werknemer binnen uw organisatie positief getest is, heeft dat consequenties voor zijn omgeving. Contacten worden onderscheiden in drie categorieën:

1. Huisgenoten
Dit zijn contacten die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de ‘patiënt’.

2. Overige nauwe contacten
Als overige nauwe contacten worden beschouwd:

2a. Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt tijdens diens besmettelijke periode.

2b. In omstandigheden waarbij er een hoogrisicoblootstelling was van korter dan 15 minuten (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten, of direct fysiek contact zoals zoenen) wordt deze persoon ook als ‘overig nauw contact’ beschouwd.

3. Overige (niet nauwe) contacten
Dit zijn personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hadden met de patiënt op meer dan 1,5 meter afstand in dezelfde ruimte, bijvoorbeeld op kantoor, in de klas of tijdens vergaderingen.

Indien de collega's met wie de werknemer met Covid-19 heeft samengewerkt, vallen onder categorie 2 (overige nauwe contacten), zullen zij gedurende 10 dagen na het laatste contactmoment met deze werknemer thuis dienen te blijven en alert te zijn op klachten passend bij COVID-19.

Indien de collega’s niet langdurig dichtbij de werknemer met Covid-19 hebben gestaan, zoals toegelicht in categorie 2a (of 2b) hoeven zij niet in quarantaine, maar is het wel raadzaam dat zij gedurende 10 dagen na het laatste contact met de patiënt alert zijn op klachten passend bij COVID-19.

Maatregelen bij inc. Gezond werken

Gezien de aanscherping van de maatregelen zullen ook wij onze werkwijze weer iets aanpassen aan de huidige omstandigheden. De casemanagers zullen zoveel mogelijk vanuit huis werken. De spreekuren met de bedrijfsarts of de praktijkondersteuner van de bedrijfsarts zullen zoveel mogelijk middels telefonische consulten (of via beeldbellen) plaats vinden. Alleen als voor een goede oordeelsvorming een fysiek consult noodzakelijk is, zullen de werknemers op onze locatie worden opgeroepen. In dat geval wordt de 1,5 meter in acht genomen, wordt gebruik gemaakt van de hygiënevoorschriften, zal een glazen scherm aanwezig zijn bij het gesprek en zal bij een fysiek onderzoek een mondkapje beschikbaar gesteld worden aan uw medewerker. De arts zal deze bij een onderzoek ook gebruiken.

Wij hopen op deze manier bij te dragen aan het terug dringen van de verspreiding van het virus, zonder dat de kwaliteit of beschikbaarheid van onze dienstverlening hierdoor geschaad wordt.

Wij hebben met u vaste afspraken gemaakt voor onze reguliere verzuimbegeleiding. Mocht u deze voor werknemers die in verband met Covid-19 ziek zijn of in quarantaine moeten, willen aanpassen, dan vernemen wij dit graag of kunt u dit omschrijven bij de melding van de ziekte in Onvia.

Uiteraard staan wij u voor aanvullende vragen graag te woord.

Bekijk ook eens increintegratie.nl
Sluiten